จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสุโขทัย 18/2562
วันที่ทำสัญญา :
11 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 13:43:22
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 11 ก.ย. 2562 นางนริศรา คุ้มคชสีห์