จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะคา
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับเทศบาลตำบลท่าผา ที่บ้านสบปุง หมู่ 3 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาเกาะคาที่ 10/2562
วันที่ทำสัญญา :
19 ส.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
20 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
19 ก.ย. 2562
ผู้บันทึก :
นางศิริพันธ์ ศรีละอิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-05 11:38:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 ส.ค. 2562 นางศิริพันธ์ ศรีละอิน