จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
ชื่อโครงการ :
จ้างถ่ายกระดาษพิมพ์ไข, พิมพ์เขียว และสแกนเอกสารแบบงานขนาด A1 พิเศษ ภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/50/2562
วันที่ทำสัญญา :
6 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-10 18:42:13
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 ส.ค. 2562 กปภ.ข.10