จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะคา
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาเกาะคาที่ 1/2563
วันที่ทำสัญญา :
4 ต.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
4 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางศิริพันธ์ ศรีละอิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-18 15:13:31
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 ก.ย. 2562 นางศิริพันธ์ ศรีละอิน