จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสวรรคโลก
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (กปภ.สาขาสวรรคโลก)
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสวรรคโลก 8/2562
วันที่ทำสัญญา :
28 ส.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.วิชชุตา มารอด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-02 16:06:11
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 ส.ค. 2562 น.ส.วิชชุตา มารอด