จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสวรรคโลก
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน (กปภ.สาขาสวรรคโลก)
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสวรรคโลก 7/2562
วันที่ทำสัญญา :
27 ส.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.วิชชุตา มารอด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-02 15:51:51
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 ส.ค. 2562 น.ส.วิชชุตา มารอด