จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและสำรวจ จำนวน 2 รายการ
เลขที่สัญญา :
130/62
วันที่ทำสัญญา :
2 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
18 ก.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
27 ก.ย. 2562
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-20 09:55:28
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 ก.ย. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5