จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทลุง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบุคคลภายนอกรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาพัทลุง 29/62
วันที่ทำสัญญา :
17 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
เกศรินทร์ สุดขาว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 15:54:46
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ก.ย. 2562 เกศรินทร์ สุดขาว