จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ กปภ.ข.10 และห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/55/2562
วันที่ทำสัญญา :
17 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-20 16:09:04
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 11 ก.ย. 2562 กปภ.ข.10