จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อปูนคลอรีน 65% (Calcuim hypochlorite) ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 180 ถัง ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/43/2562
วันที่ทำสัญญา :
29 ส.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
29 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-03 15:44:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 ส.ค. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5