จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 26 สาขา สำหรับระยะเวลา 4 เดือน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/48/2562
วันที่ทำสัญญา :
26 ส.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ก.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ธ.ค. 2562
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-05 11:46:06
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 ส.ค. 2562 กปภ.ข.10