จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
ชื่อโครงการ :
จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/49/2562
วันที่ทำสัญญา :
2 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ก.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-11 14:38:00
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 ส.ค. 2562 กปภ.ข.10