จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ 2563
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/46/2562 , กปภ.ข.5/47/2562
วันที่ทำสัญญา :
16 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
16 ก.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ต.ค. 2562
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-20 09:51:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ก.ย. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5