จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
ปูนขาว จำนวน 238,100 กิโลกรัม ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/45/2562
วันที่ทำสัญญา :
9 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
9 ก.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 13:57:37
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 ก.ย. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5