จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองกะทะ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/14/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
15 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
14 เม.ย. 2568
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-14 17:32:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ม.ค. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค