จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
ชื่อโครงการ :
จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสุโขทัย 17/2562
วันที่ทำสัญญา :
5 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-15 11:29:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 ก.ย. 2562 นางนริศรา คุ้มคชสีห์