จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide Solution) จำนวน 1,200,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/42/2562
วันที่ทำสัญญา :
28 ส.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
28 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-29 16:05:49
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 ส.ค. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5