จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 12/2562
วันที่ทำสัญญา :
25 ม.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
26 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
11 มี.ค. 2562
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-12 16:23:44
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 ม.ค. 2562 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ