จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ริชชี่ ริช แลนด์ จำกัด โครงการริชชี่ ริช แลนด์ 2 (ส่วนภายนอก) โฉนดเลขที่ 54681 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม.(พ) 7/2562
วันที่ทำสัญญา :
12 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
13 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
11 พ.ย. 2561
ผู้บันทึก :
นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-12-24 09:33:38
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 ต.ค. 2561 นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์