จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ (Sodium Hypochlorite Solutrion Stored in Fixed Tanks) จำนวน ๒๐,000 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม.(พ) 4/2562
วันที่ทำสัญญา :
11 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
11 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
20 ต.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-12-18 14:54:45
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 11 ต.ค. 2561 นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์