จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
เลขที่สัญญา :
49/61
วันที่ทำสัญญา :
26 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
4 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 ส.ค. 2561
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-28 12:03:06
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 6 ส.ค. 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5