จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าประธานอาคารสูบจ่ายสารเคมีและบ้านพักสวัสดิการสถานีผลิตน้ำอุโมงค์ สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ กปภ.สาขาเชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม. (พ) 68/2561
วันที่ทำสัญญา :
3 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
4 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
1 ก.ย. 2561
ผู้บันทึก :
นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-21 09:46:56
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ก.ค. 2561 นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์