จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) โฉนดเลขที่ 128895, 128896, 128897, 28352 ต.ป่าแดด อ.เมื่องเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม. (พ) 78/2561
วันที่ทำสัญญา :
6 ส.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
7 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
5 ก.ย. 2561
ผู้บันทึก :
นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-20 10:05:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 6 ส.ค. 2561 นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์