จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัดโฉนดเลขที่ 13542, 11997, 14136, 11023 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม. (พ) 79/2561
วันที่ทำสัญญา :
8 ส.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
9 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 ก.ย. 2561
ผู้บันทึก :
นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-19 12:02:20
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ส.ค. 2561 นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์