จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างวางท่อประปาให้กับ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งป่าเก็ต หมู่ที่ ๖ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม.(พ) 57/2561
วันที่ทำสัญญา :
11 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
12 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
11 ก.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-17 10:50:06
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 11 มิ.ย. 2561 นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์