จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างวางท่อประปาให้กับ น.ส.จันทร์ฉาย ใจสันติ์ (หมู่บ้านใจแก้วเอราวัณ ๒๓ เฟส ๒) โฉนดเลขที่ ๑๖๙๐๕ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม.(พ) 56/2561
วันที่ทำสัญญา :
21 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
22 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
21 ก.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-16 12:00:07
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 มิ.ย. 2561 นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์