จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการกาญจน์กนก ๑๒ (เฟส ๑๐) ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม.(พ) 60/2561
วันที่ทำสัญญา :
18 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
19 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
18 ก.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-15 15:55:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 มิ.ย. 2561 นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์