จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายวรินทร์ภิรัช อัชฌาสุตานันท์ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (หมู่บ้าน มโนมายา ส่วนภายใน เฟส ๕)
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม.(พ) 59/2561
วันที่ทำสัญญา :
15 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
16 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 ก.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-15 15:35:34
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 มิ.ย. 2561 นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์