จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จัดซื้้อด่างทับทิม ขนาดบรรจุถังละ ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๔,๕๐๐ กิโลกรัม
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม.(พ) 66/2561
วันที่ทำสัญญา :
25 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 ก.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-15 14:37:23
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 มิ.ย. 2561 นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์