จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นางพรรณทิพย์ ซู และพวกรวม ๔ ราย บ้านเลขที่ ๓๕๒/๑, ๓๕๒/๒, ๓๕๒/๗, ๓๕๒/๘ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม.(พ) 61/2561
วันที่ทำสัญญา :
20 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
21 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
20 ก.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-15 14:10:53
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 มิ.ย. 2561 นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์