จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โฉนดเลขที่ ๕๘๘๐๖ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม.(พ) 58/2561
วันที่ทำสัญญา :
12 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
13 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 ก.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-15 13:42:03
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 มิ.ย. 2561 นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์