จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นางอุมารินทร์ รัตนเพชร และพวกรวม ๓ ราย บ้านเลขที่ ๒๐๙, ๒๐๙/๑, ๒๐๒/๔ หมู่ ๙ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม.(พ) 54/2561
วันที่ทำสัญญา :
6 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
7 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 ก.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-15 11:40:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 6 มิ.ย. 2561 นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์