จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแปรง หมู่ 11 บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ 4 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.2/32/2562
วันที่ทำสัญญา :
25 ธ.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
26 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
25 มี.ค. 2562
ผู้บันทึก :
น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-03 15:36:32
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ม.ค. 2562 น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน