จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาท่ามะกา
ชื่อโครงการ :
ปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว (1 ชุด) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ทมก.3/2561
วันที่ทำสัญญา :
19 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
21 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
18 ก.พ. 2562
ผู้บันทึก :
นางสาวพิชชานันท์ ล้วนแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-02-07 15:30:34
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 พ.ย. 2561 นางสาวพิชชานันท์ ล้วนแก้ว