จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายรณชิต สมมิตร (ส่วนภายใน) ซอยบ้านต้นซาง ๓๑ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม.(พ) 55/2561
วันที่ทำสัญญา :
7 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
8 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 ก.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-10 10:44:59
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 มิ.ย. 2561 นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์