จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หมู่ที่ 10 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉช.8/61
วันที่ทำสัญญา :
20 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
20 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
19 ก.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นายวิศิษฏฺ์ วัฒนะน้อย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 13:56:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 มิ.ย. 2561 นายวิศิษฏฺ์ วัฒนะน้อย