จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาจอมทอง
ชื่อโครงการ :
ค่าจ้างงานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาจอมทอง 6/2561
วันที่ทำสัญญา :
2 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
2 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ก.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางเปรมธิการ์ เพียงจันทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-27 15:37:00
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 ต.ค. 2561 นางเปรมธิการ์ เพียงจันทร์