จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลำพูน
ชื่อโครงการ :
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาลำพูน 5/2561
วันที่ทำสัญญา :
18 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
20 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
3 ส.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางนิตยา มหาธง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-26 16:06:11
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 มิ.ย. 2561 นางนิตยา มหาธง