จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานขนย้าย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก กปภ.สาขาพัทยา (พ)
เลขที่สัญญา :
ปพย.86/61
วันที่ทำสัญญา :
31 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
14 ก.ย. 2561
ผู้บันทึก :
นางสาววิไลรัตน กิตติโรจน์พาณิช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-19 13:56:40
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 ก.ค. 2561 นางสาววิไลรัตน กิตติโรจน์พาณิช