จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเก็ต
ชื่อโครงการ :
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
เลขที่สัญญา :
138/61,139/61
วันที่ทำสัญญา :
18 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
18 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
17 ธ.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางสาวรัตติกาล จงจิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-12-11 14:00:24
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 11 ต.ค. 2561 นางสาวรัตติกาล จงจิต