จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสาย รบ.4011 แยก ทล.3208 – บ.สี่แยกหนองไผ่ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กปภ.สาขาสวนผึ้ง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/19/2562
วันที่ทำสัญญา :
10 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
13 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 ก.พ. 2562
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-17 10:38:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ต.ค. 2561 น.ส.ปวีณา พวงทิพย์