จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ บ้านเลขที่ 113/9 ม.5 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/15/2562
วันที่ทำสัญญา :
9 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
12 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 ธ.ค. 2561
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-17 10:32:46
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ต.ค. 2561 น.ส.ปวีณา พวงทิพย์