จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟรูปตัวยู (U – Turn) กม.258+737 บริเวณสถานี สามกระทาย กปภ.สาขากุยบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/20/2562
วันที่ทำสัญญา :
10 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
13 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
11 ธ.ค. 2561
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-17 09:40:40
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ต.ค. 2561 น.ส.ปวีณา พวงทิพย์