จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ ถนนสายวัดไทร – ท่าตำหนัก หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/14/2562
วันที่ทำสัญญา :
9 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
12 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 ม.ค. 2562
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-17 09:37:47
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ต.ค. 2561 น.ส.ปวีณา พวงทิพย์