จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ โครงการก่อสร้างพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวรองรับอาเซียน สายทาง เอกชัย – พระราม 2 กม.0+000 – 0+820 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/13/2562
วันที่ทำสัญญา :
10 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
12 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 ม.ค. 2562
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-17 09:33:31
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 ต.ค. 2561 น.ส.ปวีณา พวงทิพย์