จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาไชยา
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหัวพรุ ม.๓ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาไชยา 5/2561
วันที่ทำสัญญา :
5 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
6 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
4 ส.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางนิจิตตา ทวีแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-14 18:15:11
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ก.ค. 2561 นางนิจิตตา ทวีแก้ว