จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาไชยา
ชื่อโครงการ :
โครงการกปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาไชยา 4/2561
วันที่ทำสัญญา :
21 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
25 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
24 ก.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางนิจิตตา ทวีแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-14 17:05:56
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 มิ.ย. 2561 นางนิจิตตา ทวีแก้ว