จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
ชื่อโครงการ :
งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนอุดม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.๒/42/2561
วันที่ทำสัญญา :
18 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
19 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
17 เม.ย. 2562
ผู้บันทึก :
น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-17 16:22:41
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 ธ.ค. 2562 น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน