จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ สาย บร.3048 แยก ทางหลวง 226 – บ้านห้วยราช อ.เมือง , ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/15/2562
วันที่ทำสัญญา :
15 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
18 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
25 ก.พ. 2562
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-24 18:18:00
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ต.ค. 2561 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม