จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2"ให้กับนายสมพรเพ็ชร ไชยภักดี (โครงการบ้านราชพฤกษ์) ซอยพ่อขุนทะเล 10/3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.1/2562
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
8 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 พ.ย. 2561
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-01 15:06:34
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ต.ค. 2561 นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์